Medžugorie

Termín:

Cena:  130,-€

 

Miesto, kde ľudia nachádzajú posilu a vieru.

                                                                          

Mnoho ctiteľov kráľovnej pokoja vyhľadávajú túto Oázu ticha, pokoja a viery. Pozývame Vás na miesto posolstiev ľuďom prostredníctvom zjavení našej Nebeskej Matky, kde aj Vy máte možnosť svojou úprimnou modlitbou poďakovať, prosiťa povzniesť ducha s úctou k tým najcennejším hodnotám života.

Pre skupiny: možnosť termínu podľa Vášho ľubovoľného výberu.                                                         

Program

1. deň: 14. 9. 2017 (štvrtok)

Odchod o 17.00 hod z Bardejova, tranzit cez Maďarsko, Chorvátsko s bezpečnostnými prestávkami (nočná jazda) do Medžugoria.

2. deň: 15. 9. 2017  (piatok)

Príchod do Medžugoria, ubytovanie, výstup na Podbrdo – miesto prvého zjavenia, sv. reženec, Majčino selo, hrob Slavka Barbariča, večerný medžugorský program so sv. omšou:  sv. ruženec, adoráciou, spoločných  motlidbách, večera, nocľah.

3. deň: 16. 9. 2017 (sobota)

Výstup na Križevac - krížová cesta, sv. omša, návšteva Čenákola: stretnutie s chlapcami, ktorí sa liečia zo závislosti, počas púte možnosť stretnutia s prítomnými vizionármi, večerný medžugorský program so sv. omšou, sv. ruženec, adoráciou, modlitbách, večera, nocľah.

4. deň: 17. 9. 2017 (nedeľa)  sv. omša, v poludňajších hod. odchod domov.

5. deň: 18. 9. 2017 (pondelok) príchod do Bardejova v ranných hodinách.

        

V cene zájazdu je zahrnuté: doprava klim. autobusom, kňaz, 2x ubytovanie v blízkosti centra, 2x raňajky, 2x bohatá  večera (polievka, hlavné jedlo, dezert, miner. voda, víno)

V cene zájazdu nie je zahrnuté: komplex. cestovné poistenie 2,- € os/deň 


Zmena programu pri zachovaní obsahu zájazdu vyhradená.

Úprava programu po dohode kolektívu so sprievodcom na mieste.

ozio_gallery_nano